Ceny za ubytovani:

 

 
1 osoba / noc
 2 osoby / noc
Rekreacni Byt I
 30,00 - 34,00 €
 52,00 - 60,00 €
Rekreacni Byt II
 40,00 - 44,00 €
 62,00 - 70,00 €
Rekreacni Byt III
 50,00 - 54,00 €
 72,00 - 80,00 €
 
 • 11,00 € za kazdou dalsi osobu / noc
  deti do 6 let maji u nas pobyt zdarma

  Snidane je mozna za 7,00 €
  Zvirata jsou monzna 4,00 € 


  konecny uklid:
  35,00 €

  + lazensky priplatek:
  1,90 € dospeli / noc
  0,50 € deti / noc

 

Ceny za zapujceni elektro-kol:

 

 
  Ceny pro hosty domu:    
  Ceny pro vsechny ostatni
zajemce:

Cely den
22,00 €
25,00 €
Pül den
17,00 €
20,00 €